Print Friendly, PDF & Email

Достигнат етап от строителството на многофункционална жилищна сграда „Еталон 2“ – Акт 14 на Блок 3. Доизгражда се ВИК и ЕЛ инсталация. Продължава да се работи по изкопните дейности и сутеренния етаж на Блок 2 към Блок 1.